ATARI 800 XE & spol.

ATARI 800 XE & spol.

blue-line


emu

kontakt

Alfigraf

Alfigraf je původně amatérsky vyráběný plotr, který se připojuje pomocí joystickových portů a pro své napájení potřebuje zdroj střídavého napětí 16 až 20 Volt. Na obrázku dole je první verze, která se prodávala pod názvem ALFI a byla složená ze stavebnice MERKUR (prodávala se rozložená).

alfi_plotr

No a tady a tady je ke stažení několik obrazů Atari disket zabalených v ZIPu. Jsou na nich téměř všechny programy, které se mi podařilo pro Alfigraf sehnat. Většina jsou kopie programů, které jsem zakoupil od p.Rady, který má distribuční práva na programy pro Alfigraf a byl o umístění těchto programů na internetu předem informován. I přesto je třeba brát zřetel na práva autorů těchto programů.

green-line

Neucart

Je věcička, která měla nahradit (nebo zjednodušit) používané zásuvné moduly (Cartridge). Program se nahrával pod O.S. do stínové RAM a údajně ho nelze snadno smazat, ale je potřeba dát pozor na programy, které tuto RAM používají.

Zapojení tohoto zásuvného moduly existují dvě. Jedno složitější s vyvedenými adresovými sběrnicemi, které netuším jestli jsou vůbec nějak využívány a druhé, o něco jednodušší. Zapojení druhé verze lze stáhnout tady ve formátu GIF. Oskenovaný NEUCART z obou stran tady vrchní pohled a tady spodní stranu. Potom ještě programy a dokumentace jsou ke stažení tady.

green-line

Gamelink

Gamelink je přípravek, který umožňuje propojení více (1-8) ATARI počítačů do "sítě". Počítače jsou propojeny obyčejnou dvoulinkou, která může být údajně dlouhá více než 30 metrů. Je jenom potřeba dát pozor, aby spojením počítačů nevznikla proudová smyčka. Tj. pokud možno odpojit ostatní nepotřebné periférie a interfejsi.

Destička a její osazení je ve schématech

green-line

CD-Link

CD-LINK je v podstatě TURBO dekodér a umožňuje nahrávat data z MEGA-CD (CD které obsahuje přes 600 her a programů) pomocí běžného CD přehrávače.

použití CD-LINK jako dekodéru TURBO

Pozor! schéma CD-LINK interfejsu uveřejněné v časopise Alert údajně nefunguje. Tak tady je schéma, které jsem nakreslil podle svého CD-LINK inrefejsu.

Opravené schéma je ve schématech a nebo tady.

Pro snímání TURBA z kazetového magnetofonu XC-12 bez úpravy turbo lze použít CD-LINK interface, který je vlastně turbo dekodér.

CD-LINK mám zabudovaný v atárku a má vyvedené dva CINCH konektory na připojení CD přehrávače a pak je přímo připojen na SIO sběrnici. Pro využití tohoto interfacu jako dekodéru turba je potřeba dostat audio signál z magnetofonu na vstup některého z CINCHu. Toho lze dosáhnout buď tím, že do magnetofonu přiděláme konektor na audio signál, který propojíme se vstupem CD-LINKu. A nebo mnou použitou "nekompatibilní" úpravou. Nekompatibilita spočívá v tom, že jsem přendal signál DATA IN na volný pin 12 SIO konektoru. Signál z tohoto konektoru je pomocí přepínače přiveden na pin 3 - pro načítání záznamu ve standardu nebo použití magnetofonu s běžnou turbo úpravou. Na pin 11 (audio in) je připojen vstup CD-LINKu. Výstup CD-LINKu je připojen na pin 3 (data in). Ještě je potřeba přeletovat v magnetofonu vodič pro signál audio na místo s čistějším signálem. Takto upravený magnetofon lze vybavit přepínačem v konektoru, aby se choval jako standartní magnetofon bez turbo úpravy.

Najít čistý audio signál lze buď pokusně, nebo v magnetofonu XC-12 se dá najít na vývodu rezistoru R22 spojeného s tranzistorem u kondenzátoru C31. Nebo na vývodu rezistoru R19 na straně k C8. Nebo podle obrázku - červeně označený spoj.

audio
green-line

Tlačítko RESET

Občas se může hodit ještě tlačítko co je na (českých) cartridge. Umožňuje "tvrdý" reset počítače (například když není aktivní QMEG a nebo není zasunut cartridge) bez vypnutí počítače. Buď ho lze vestavět přímo dovnitř počítače a přiletovat vývody tlačítka zevnitř přímo na plošný spoj a nebo lze vyrobit takovou ošizenou cartridge pouze s tlačítkem. Zapojení je na obrázku.

reset tlacitko

red-line

K Atari se vztahují ještě stránky se schématy, Stereo úpravou, Rozšířením RAM na 1MB a s návodem na vestavbu O.S. Qmeg. Odkazy na tyto stránky jsou nahoře vlevo v obsahu.

 

09.02.2005


grey-line
(c) 2004 Zdeněk Křelovec